Otomotiv Endüstrisinde Web Scraping (Web kazıma) Uygulamaları

by crawbee

Otomotiv sektörü on yıl öncesine kadar hala büyük buhranın sarsıcı etkisi altında ilerlemeye çalışıyordu. Piyasasındaki bütün oyuncular için her şey hayatta kalmak ile ilgiliydi. Neyse ki bugünün pazar ortamı geçmiş on seneye nazaran pozitif yönde değişti. Gelişmiş ülkelerdeki araba, araba parçaları ve konsept araçlara olan ilginin artmasıyla birlikte sektör birçok iş fırsatı sunmaya başladı.
Bu fırsatları yakalamak için birçok firma, çok ihtiyaç duyulan veriye dayalı karar alma mekanizmalarını güçlendirmek için Web scraping (Veri kazıma) uygulamalarına yöneliyorlar.
Bu nedenle, bu makalede, otomotiv endüstrisi için Web scraping (Veri kazıma) uygulamasını kısaca tanıtacağız ve halihazırda kanıtlanmış birkaç harici veri toplama kullanım durumunu inceleyeceğiz. Dahası, bu büyük miktardaki veriyi verimli bir şekilde toplamak için gerekli olan temel araçlardan bahsedeceğiz. Büyük ölçekli firmalar, tercihlerini ne yönde kullanmalılar buna bir göz atacağız hadi başlayalım.

Otomotiv Endüstrisi ve Veri Kazıma

İlk olarak, Web scraping (Veri kazıma), internet üzerinden herkese açık verilerin toplaması işlemidir. Tüm süreç, web üzerinde önceden tanımlanmış veri noktalarının tanımlanması ve daha sonraki analiz aşaması için istenen verilerin çıkarılmasından oluşur. Temelde, Web scraping (Veri kazıma) işlemi için web veri kaynakları, otomasyon ve proxy ağları gerekmektedir.

İkinci el otomobil pazarında faliyet gösterenler genelde otomobilin üreticisi, modeli, yılı, fiyatı, kilometresi, yakıt türü, otomobil parçaları gibi otomotiv endüstrisi verilerini toplamaktadırlar.
Ayrıca Web scraping (Veri kazıma) uygulamasında müşterilerin tercihleri, kullanıcılar ,otomobil parçaları incelemeleri, alışkanlıklar ,satın alma gücü, garanti onarımları ve çok daha fazlası için kullanılabilir. Genel olarak, bu tür otomotiv endüstrisi verileri, pazarın tahmine dayalı analizini destekler ve şirketlerin daha fazla iş fırsatını keşfetmesine olanak tanır.

otomotiv sektöründe veri kazıma

Vaka Analizleri

Gelin etkisi kanıtlanmış bir kaç uygulamaya göz atalım.

Pazar eğilimleri ve fiyatlandırma bilgisi veri kazıma uygulamasıyla elde edilebilir, veri kazıma tekniği bir çok sektörde uzmanlar tarafından trend tahmini için kullanılmaktadır. Elbette ki otomotiv endüstrisi için de kullanılabilir. Veri kazıma ile elde edilecek doğru bilgilerle trendleri önceden tahmin etme imkanınız var. Elinizde analiz edebileceğiniz bir veriniz varsa fiyat değişimlerini rakiplerinizin ürün portföyünü ve stratejilerini anlayabilirsiniz. Örneğin tüketicilerin satın alma davranışını, küresel satış bilgilerini veya rakip fiyatlandırma taktiklerini izlemek gibi. Bu tür veriler şirketlerin karar verme politikalarında değişime gitmelerine sebep oluyor. Crawbee’nin veri kazıma hizmetini kullanan şirketler, verilerin nasıl toplanacağını düşünmek yerine, veri analizine ve pazarlarındaki eğilimleri izlemeye odaklanıyorlar.
İkinci el araba listeleme web siteleri web ten büyük miktarda gerçek zamanlı datayı tüketicilerin kolayca erişebileceği tek noktaya toplamak için web kazıma (Web scraping) işleminden yararlanmaktadır.
Otomobil yedek parça siteleri, rakiplerin ürün kataloglarını, satış rakamlarını, otomobil parçası incelemeleri gibi bilgileri inceleyerek otomobil parçalarına yönelik talebi ve tedariği izlemek için web kazıma (Web scraping) uygulamalarından yararlanır.
Tüketici duyarlılığı analizleri otomotiv üreticilerinin ve otomobil tüccarlarının sürücülerden web kazıma (Web scraping) sayesinde güçlü içgörüler toplanmasıyla yapılmaktadır. Bu analiz bilgileri, mevcut prosedürlerin optimize edilmesinin yanı sıra gelecekteki araçların tasarımlarının oluşturulmasına yardımcı olur.
Biz buz dağının sadece görünen tarafına değindik. İkinci el otomobil ve otomobil parçaları sektöründe yer alanlar, otomobil üreticileri ve hatta bir sonraki Tesla olmayı ümit eden start-up lar için Otomotiv endüstrisi, büyük bir değere sahip olan çok miktarda veri üretmektedir.

Sonuç

Otomotiv sektöründe web kazımadan (Web scraping) nasıl yararlanılacağı ve bu verilerin başarılı bir şekilde toplanması için gerekli araç ve kaynakların neler olduğuna kısaca değindik. Sektördeki teknolojik gelişmelerle birlikte, veri destekli  öngörüler otomotiv endüstrisi şirketlerinin politikalarını şekillendireceğini tereddütsüz söyleyebiliriz.
Web kazımadan (Web scraping) yararlanmanın daha fazla yolunu öğrenmek ve bu hizmeti kullanmak istiyorsanız, crawbee’de alanında uzman kişilerden destek alabilirsiniz.

You may also like