Finans Endüstrisinde Web Kazıma Uygulamaları

by crawbee

Büyük veri kavramının yaygınlaşmasıyla veri kazıma ve veri analizi konseptide çok hızlı şekilde ilerleme kaydetti. Neredeyse bütün endüstriler tarafından büyüme ve kar artışı için veri kazıma ve veri analizinden yararlanılmaya başlandı.
Bir verinin web’den otomatik şekilde kazınıp (çıkarılıp) yapılandırılmış bir şekilde bir veritabanında tutulması işlemine veri kazıma veya web kazıma denir. Binlerce sayfaya dağılmış bu verileri manuel almak neredeyse imkansızdır.
Web kazıma hizmetleri , işlerini veri tabanlı geliştiren bir çok sektör tarafından kullanılabilir. Finans sektörü, tahmin modelleri veya eyleme dönüştürülebilir iç görüler oluşturmak için son zamanlarda web sitelerinden alınan verileri kullanan sektörler arasında yer almaktadır. Web kazıma yoluyla toplanan veriler aracılığıyla eylem planlarını başarıyla uygulayabilen şirket örnekleri vardır.

Finans Endüstrisinde Web Kazıma Uygulamaları

Finansal verilerin web’den kazınmasıyla geliştirilmiş sayısız uygulama örneği var, gelin hep birlikte bir kaç tanesine göz atalım.

Hisse Senedi Araştırması

Hisse senedi yatırım hizmetleri sunan işletmeler, hisse senedi yöneticilerinin müşterilerine en iyi hizmetleri sunmalarına yardımcı olacak bol miktarda kritik veri toplamak için web kazıma hizmetlerini kullanabilir. Piyasa eğilimleri, yatırımcı alımları, fiyat dalgalanmaları, yatırımcı duyguları sürekli izlenmesi gereken verilerdir. Bu veriler, popüler yatırım web sitelerinde yaygın olarak bulunan finansal verilerin web üzerinden kazınmasıyla (toplanmasıyla) mümkün olur.

Pazar Tahmini

Finans uzmanları, dönemsel verileri bir araya getirip inceleyerek gelecekteki piyasa duyarlılıklarını tahmin edebilecek süreçler oluşturabilirler. Finans sektörü için veri kazıma hizmeti, doğru pazar tahminine büyük ölçüde katkıda bulunur ve bu katkı, yatırım uzmanlarının yatırım yapmak için doğru zamanı tahmin etmesine yardımcı olur. Bu sayede veri minimanize edilip kazanan tarafa yatırım yapmayı kolaylaştırır.

Borsa ve Ticaret

Borsa ve ticaret, finans endüstrisi için veri kazıma uygulamalarının en iyi örneklerinden biridir. Borsa da kazanmak için gerekli tek şey doğru zamanlamadır. Hisse senedi piyasası verileri, içindeki yüksek bahisler göz önüne alındığında çok talep gören verilerdir. Ancak borsa yatırımcılarına yardımcı olan, doğru zamanda bilinçli kararlar almalarına olanak sağlayan dönemsel verilerin toplanması ve analiz edilmesidir. Hisse senedi dalgalanma verileri, şirket yıllık raporları, gelir ve nakit akışı verileri, günlük takas edilen hisse senedi hacimleri web’den veri kazıma ile elde edilebilen verilerdir.

Bilgiye Dayalı Yatırım Kararları

Yatırım fonları, hedge fonları ve tahviller gibi fonların yöneticileri riskleri azaltabildiğinde ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkarabildiğinde yatırımı çeker. Web kazıma fon yöneticilerine piyasa güçlerini, tüketici davranışını, borsadaki dalgalanmayı, kurumsal varlıkların finansal yapılanmasını, iş performansını, arama trendlerini ve içgörüler elde etmeye yardımcı olan diğer birçok değerli bilgiyi incelemelerine yardımcı olur. Web kazıma yatırımcılara startup fizibilitleri hakkında karar vermelerine yine aynı şekilde yardımcı olur. Benzer şekilde, doğrudan yabancı yatırımlarla ilgilenen kurumsal yatırımcılar ve kurumlar, finans web sitelerinden bilgi toplayarak şirketlerin gücünü değerlendirirler.

Kredi derecelendirme

Bankalar ve sigorta şirketleri, kredileri gelecekte geri ödeyip ödeyemeyeceklerini görmek için borç alan kuruluşların mali gücünü değerlendirmeleri gerekir. Burada veri kazıma kredi ajanslarının daha önce sergiledikleri performans ve kazanç verilerinin web’den toplanmasına yardımcı olur. Kredi derecelendirmeleri gün be gün değerlendirilmesi gerekmektedir böylelikle sadece bankaların ve sigorta şirketlerinin değil, aynı zamanda borç alan kuruluşların da daha iyi mali yardım almasına yardımcı olur.
Finansal verileri internetten kazımanın tüm faydaları göz önüne alındığında, ortaya çıkan soru, yatırımcıların veya finans yöneticilerinin verileri nereden topladıklarıdır. Şüphesiz ki, her işletme kendi çıkarlarını hizmet edecek bilgilere erişmek isteyecektir. Tek kriter, doğru web kazıma hizmetlerini seçmektir, böylelikle yapılandırılmış veri toplamak kolay ve hızlı hale gelir. Web kazımanın kaynak olarak kullandığı bazı web sitelerini aşıdaki gibidir
• Nasdaq Stock Market
• Google Finance
• Investopedia
• Money Control
• Yahoo Finance
• Motley Fool Stock Advisor
• Wall Street Journal
• Bloomberg Businessweek
• Reuters
• Forbes
• NSE & BSE India
• Economic Times Market

Sonuç:

Finans sektöründe veri kazıma uygulamalarının kullanılması ülke ekonomisine de faydalı olduğu bir gerçektir. Yabancı kuruluşlardan yatırımların akmasına ve finans piyasalarının ortak yatırımcıya fayda sağlayarak gelişmesine yardımcı olur. Kısacası, her saniye değişikliklerin meydana geldiği bir pazarda, finansal verilerin web’den toplanmasıyla yapılabileceklerin sınırı yoktur.

You may also like